Personlig utvikling

Woman jumping on pathKildehuset vil være et helsefremmende senter som bidrar til å øke menneskers livskvalitet, trivsel og evne til å mestre motgang og belastninger i livet. 

Kurstilbud

 • Mindfulness i praksis: 7. april

  Lær deg forskjellige mindfulness-teknikker som du umiddelbart kan bruke i din hverdag. Få påfyll og rom for ro, og styrk evnen til å ivareta deg selv.

Samtaletilbud

Rask Psykisk Helsehjelp

 • Sliter du med angst og depresjon?

  Du kan ta kontakt med oss uten henvisning fra lege eller annen behandler. Gratis lavterskeltilbud for innbyggere i Modum og Sigdal.

Chat med oss!

Pilotprosjekt

 • Et sted å komme til

  Kildehuset etablerer Et sted å komme til – for en vei videre. Veiledet likemannsarbeid for mennesker som opplever kriser – og for deres hjelpere.

Tilbud til helsepersonell

 •  

  Våre støttespillere: